НП „Бизнесът преподава“

учебна 2022-2023 г.

С наука и технологии към бъдещето

27 април 2023 г.

Специалисти на фирма „Атласком” ООД проведоха демонстрационно обучение по НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Бизнесът в училище“ („Семинари в училищата“) на тема „Роботика“ на ученици от 8.клас на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог.

Училищният координатор Росица Кирева запозна учениците с изпълнението на настоящата програма, която има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

Лекторът г-н Кирил Филипов поднесе темата по интересен и увлекателен за учениците начин.


Модул 1 „Бизнесът в училище“ (Включване на представители на бизнеса в учебния процес) на тема „Информационни технологии“

Специалисти на фирма „Атласком” ООД проведоха демонстрационно обучение по НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Бизнесът в училище“ (Включване на представители на бизнеса в учебния процес) на тема „Информационни технологии“ на ученици от 11.клас на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог.

Училищният координатор Росица Кирева запозна учениците с изпълнението на настоящата програма, която има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

Виктор Бележков по увлекателен начин представи пред учениците  съвременните схващания за организацията на корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на фирмите и другите пазарни субекти в защита на техните активи, управлението на рисковете, внедряването на добрите практики и ефективните критерии за изграждане и оптимизиране дейността на структурите и възвръщаемост на ресурсите в системата за сигурност на корпорацията.

С нетърпение очакваме следващите срещи с нашите партньори, които правят училищното ежедневие по-интересно, вълнуващо и предизвикателно.


Модул 1 „Семинари в училищата“ на тема „Виртуална реалност“

Специалисти на фирма „Атласком” ООД проведоха демонстрационно обучение по НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата“ на тема „Виртуална реалност“ на ученици от 7.клас на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог.

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа.

В началото на семинара директорът на училището – Росица Тумбева представи пред седмокласниците трите профила на обучение след седми клас за учебната 2023/2024 г.

 • Профил „Чужди езици“ („Английски език с втори чужд език – испански ”) 
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки “  („Английски език с втори чужд език – немски”)
 • Профил „Природни науки “ („Английски език с втори чужд език – немски”)

Училищният координатор Росица Кирева запозна учениците с изпълнението на настоящата програма, която има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

Виктор Бележков направи демонстрация на ClassVR решенията за виртуална реалност, смесена и добавена реалност за изживяване на учебното съдържание за максимално усвояване на знания и умения в образователния процес.

Очилата за виртуална реалност на ClassVR са автономни, готови за употреба в класната стая устройства, предоставящи завладяващо VR изживяване под контрола на учителя. За разлика от други VR очила ClassVR не изискват никакви допълнителни устройства като телефони, таблети или лаптопи. Всичко е напълно интегрирано в устройството, което го прави лесно за употреба и супер надежно.

Предоставена бе възможност на учениците в края на семинара с очилата за виртуална реалност, да се  качат на Луната и разгледат анатомията на човешкото тяло, което се превърна в забавна игра.


учебна 2021-2022 г.

23.03.2022 г.

Специалисти на фирма „Атласком” ООД проведоха демонстрационно обучение по НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата“ на тема „Роботика, Виртуална реалност“ на ученици от 5.клас на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог.

На семинара присъстваха Росица Тумбева – директор на училището, Соня Крънчева – заместник-директор  и Росица Вълканова – учител по информатика и информационни технологии.

Училищният координатор Росица Кирева запозна учениците с изпълнението на настоящата програма, която има като краен ефект формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

Учениците се запознаха  с елементите на 3D принтер. Научиха, че на 3D принтерите с лекота могат да бъдат отпечатани изключително сложни модели и наблюдаваха процеса на отпечатване.

Цветелина Рашкова демонстрира пред учениците как се работи с робот. Предоставена бе възможност на учениците със съдействието на Цвети  да програмират движенията на робота, което се превърна в забавна игра.


09.02.2022 г.

С наука и технологии към бъдещето

Специалисти на фирма „Атласком” ООД проведоха демонстрационно обучение по НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата“ на тема „Забавни дейности по програмиране“ на ученици от 7.клас на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог.

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа.

В началото на семинара директорът на училището – Росица Тумбева представи пред седмокласниците трите профила на обучение след седми клас за учебната 2022/2023 г.

 • Профил „Чужди езици“
  („Английски език с втори чужд език – испански ”)
  1 паралелка с класен ръководител Милена Кандева
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки “ 
  („Английски език с втори чужд език – немски”)
   1 паралелка с класен ръководител Росица Кирева
 • Профил „Природни науки “
  („Английски език с втори чужд език – немски”)
  1 паралелка с класен ръководител Кинка Пенджакова

Училищният координатор Росица Кирева запозна учениците с изпълнението на настоящата програма, която има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

Явор Киряков демонстрира пред учениците как се работи с робот, с негова помощ презентира как се улеснява изграждането и програмирането на сложни роботи.

Чрез роботите учениците се учат на критично мислене, работа в екип, креативност и развиват въображението си. Предоставена бе възможност на учениците със съдействието на Явор  да програмират движенията на робота, което се превърна в забавна игра.