НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

СУ “Братя Петър и Иван Канзиреви“ тази година спечелиха поредния проект. Учениците и техните родители ще вземат участие в
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

Основната цел на проекта е привличането на родителите в училищния живот на децата им , коетто ще допринесе за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; ще превърне училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; ще развие положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

 По-конкретните цели са активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития. Също така подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност. И не на последно място активното участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на паралелката,   както и провеждането на ено общо мероприятие на паралелките от 1 до 7 клас

През месец септмври бяха организирани и проведени срещи с родителите ма учениците от 1 до 5 клас.

Тема на срещата за първи клас беше „ДОБРЕ ДОШЛИ В ПЪРВИ КЛАС“. Разгледани бяха въпроси за подготовката на децата за тази важна промяна в живота им. Родителите задаваха въпроси за организацията в училище, за тежките раници, за всички промени, които засягат родители и деца. Обсъдени бяха дневния режим на първокласниците при целодневна ораганизация, както и мерките в училище в условиятя на пандемия. Всички родители бяха единодушни, че учебния процес трябва да бъде присъствен. Подчерта се, че за да върви добре учебният процес, е необходимо да се изградят добри отношения между родители, учители и деца.

Планирано бе и първото тържество в новото училище-посрещането на първокласниците на 15 септември. На всички деца бяха раздадени стихчета, а родителите с удоволствие обещаха да помогнат да ги научат.

Радост и гордост от успехите на учениците във втори клас донесе първата им учебна 2019/2020 година на родителите и учителите. С това бяха съгласни всички присъстващи на проведената на 10.09.2020г родителска среща по НП „Участвай и променяй-родителят,активен  партньор в училищния живот“под мотото“Вече съм във втори клас“.

С цел продължаване на успехите и през тази учебна година се проведе беседа за това какво научихме и какво не успяхме да научим в първи клас.Учениците споделиха своите преживявания.Спечелилите грамоти и медали от различните състезания са мотивирани за участие и през тази година. Учители, родители и деца си припомниха дейностите на класа от първи клас. Бчха избрани съвместни мероприятия за провеждане. Родителите се запознаха и подписаха споразумението за участие в проекта.

На 11.09.2020 г., в класната стая на трети „А“ клас се проведе родителска среща по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” Темата на родителската среща бе „ВЕЧЕ СМЕ ПРИЯТЕЛИ. ТРЕТИ КЛАС – СВЕТЪТ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА!“ Учителят заедно с учениците и техните родители обсъдиха важни въпроси, свързани с приятелството и неговият смисъл, както и с предизвикателствата и перипетиите, които предстоят в трети клас.

Стаята бе приветлива, подредена и украсена с балони в зелен цвят, припокриващ се с интериора и. Учителят бе подготвил план – сценарий, съдържащ най-важните въпроси и теми на обсъждане. Родителите имаха възможност свободно да изразяват своето мнение. Използвани бяха  интерактивни методи за представяне на информацията – нагледни материали и мултимедийна презентация.

Учениците от трети клас на СУ „Бр. Петър и Иван Каназиреви“ обещаха пред своите родители и учители, че всички заедно, като истински приятели, ще преборят предизвикателствата и изпитанията, които им предстоят през новата учебна година.

С много интерес и вълнения, децата четоха мъдрости за истинското приятелство и играха ролеви игри. На интерактивния дисплей бяха представени общи снимки на класа, а приказката за приятелите предизвика детското доволство.

Четвъртокласниците дадоха СТАРТ на новата учебна 2020/2021 година! На първата среща с родителите бе обсъдена темата „МОГА ДА ЧЕТА“

Проведе се една необичайна по своя характер и начин на провеждане родителска среща с участието на учители, родители и деца. Децата четоха откъси от книги, като им бяха поставени задачи, свързани със задължителната литература, която би трябвало да е покрита през ваканцията. Под формата на игри, децата демонстрираха какво са запомнили.

На мултимедия бяха прожектирани откъси от произведенията и изображения на герои, а учениците трябваше да ги разпознават. Деца бяха облечени като приказни герои, а присъстващите в залата трябваше да отгатват кои са те и от кое произведение са. С това се целеше да се мотивират учениците да четат повече, да разсъждават върху постъпките на героите, да определят положителни и отрицателни постъпки и качества и да решават на кои герои искат да приличат и защо. Показаноо бе, че няма възраст за четенето на детски произведения, т.е. те могат да са полезно и интересно четиво не само за децата, а и за всички възрасти.

За финал на срещата бе изпълнена народната песен „Прела баба“, като присъстваше истинска баба с хурка и вретено, която показа как са получавали в миналото жените прежда, от която са плели и тъкали плат за своите дрехи! Бе изпята песента „ Седнало е Джоре дос“, като се изигр и едно право хоро, тъй като в списъка от задължителните книги на учениците имаше и книга, свързана с българското народно творчество и традиции.

Първата среща с петокласниците бе под следния наслов: „ДОБРЕ ДОШЛИ В ПЕТИ КЛАС“. Срещата беше опознавателна среща-беседа. Родителите бяха запознати с новата организация на учебния материал, учебните предмети, преподавателите по тях, както и с начините на проверка и оценка на знанията. Родителите получиха информация за това какво ще учи детето в училище, в какви училищни инициативи, клубове и проекти може да участва. Родителите бяха информирани и привлечени да вземат участие в обучението и в училищния живот на детето си,като при нужда те ще се свързват с преподавателите, а и ще могат да помагат на детето си вкъщи.

Създаден бе родителски клуб с цел ангажиране на родителите с училищния живот; включването им в решаването на проблеми, свързани с обучението и възпитанието на децата; създаване на активна връзка между училището и родителската общност; участие при организирането на събития, екскурзии и важни моменти от училищния живот като творчески изяви, участия в концерти, конкурси и други.

Създаден е родителски форум /фокус група/- общуване чрез електронен дневник и вайбър група. Осигуряването на регулярна информация за родителите запълни пропастта между училището и семейството. Проведе се опознавателна игра- „Познай, чие дете съм?“, с цел опознаване на родителите в класа, както и на самите деца. Попълнена е информационна бланка, част от „Детски дневник“ – за начина на живот на детето – лични качества, проблеми, навици, хобита и други.

Снимки от проведените среши може да видите тук!

 


Срещата с родители реализирана на 22. 10. 2020 г като част от проекта „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

„За по-добър климат в учиище – заедно, задружно, с общи усилия“

Петокласниците от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ изненадаха своите родители с придобити умения, хобита и таланти, които демонстрираха по време на емоционална вечер в стола на училището .

Те направиха кратка равносметка на изминалите месеци в нова образователна среда, изразиха своите очаквания и мечти. След като презентираха постиженията си от входните нива по различните предмети в рубриката „Дневникът говори“, петокласниците показаха, че умеят да се трудят, но и да се забавляват. Карим Мисанков от 5б и Борислава Стоименова от 5в клас свириха на йоника, Виктория Кутина от 5б клас показа завидните си певчески умения с песента на Адел „Set Fire To The Rain“. Момичетата от 5в клас показаха, че са любители на модерните танци и впечатлиха публиката с изпълнение на „River” и “Zumba”

Петокласниците показаха и знанията си в състезанието „Кой кой е“, в което разпознаваха известни български личности в широкия диапазон от Иван Вазов до Ивет Лалова. Иво Димов от 5б клас реши да разчупи модела, като задава исторически въпроси на родителите. Люси Карталова рецитира „Обесването на Васил Левски“, а Мартин Чорбаджиев разказа за своето хоби – самолетите.  

Мария Манова и Марио Цинзев от 5а клас загатнаха за своите актьорски умения в кратък етюд за художника и критика, с който откриха изложбата от рисунки на петокласниците. По-голямата част от нея беше дело на Габриела Тодорова и Вяра Пахова.  

Събитието завърши с голямо българско хоро и ясното послание, че децата искат да бъдат обичани, да се чувстват сигурни и значими в очите на своите родители. 

Срещата с родители беше реализирана на 22. 10. 2020 г като част от проекта „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“, чиято цел е плавното адаптиране на децата към училищния живот. 

 


Първа среща на бъдещите ученици от 5б клас

Учениците от 5 б клас при СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви “ с класен ръководител Роза Васева се срещнаха за първи път в гостоприемния Исторически музей – Разлог.

С разнообразни извънкласни дейности на открито в двора на музея и парка пред него, децата се опознаваха взаимно и с усмивка започнаха изграждането на нови приятелства и нови хоризонти.

За доброто настроение и припомняне силните черти на характера на всеки от нас се погрижи ментор за характер Димитър Татарски от Характер.бг.

В края на заниманията, по мнение на децата и присъстващите родители – Преживяването е незабравимо!

А такива срещи ще продължим да осъществяваме по НП „Участвай и променяй-родителя, активен партньор в училищния живот“.