Занимания по интереси

Занимания по интереси (национално финансиране) – 2019/20 г.

1. „Математиката е навсякъде около нас – основа на всички науки ”, ръководител Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание Предлага се от 11/11/2019 до 6/22/2020
Описание: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

2. „Питагор”, ръководител Росица Петрова Кирева – Бучкова

Категория: Природо-математическо знание Предлага се от 11/12/2019 до 6/25/2020
Описание: Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

3. Театрално-музикално студио „Детство мое, реално и вълшебно!“,
ръководител Росица Тумбева

Категория: Сценични и танцови изкуства Предлага се от 11/5/2019 до 6/25/2020
Описание: Обучение на талантливи и даровити деца в областта на актьорското майсторство и музикалното сценично изкуство. Тази дейност ще даде възможност за работа в екип, голяма комуникативност, изграждане на специфични особености и техники, развитие на презентационни умения, публично представяне.

4. Клуб „Памет“, ръководител Соня Крънчева

Категория: Институционални знания и култура Предлага се от 11/5/2019 до 6/25/2020
Описание: Клуб „Памет” представлява училищен ученически клуб, който си поставя за цел по-задълбочено изучаване и популяризиране на българското историческо наследство, извършване на краеведски проучвания, интеркултурно образование и възпитание чрез изучаване културата и бита на други държави. Основна насока ще бъде и проучване и запознаване с историята на България, Холокоста и съдбата на евреите преди и по време на Втората световна война. Клубът се организира за целодневна извънкласна дейност.

5. „Модерно е да си грамотен“, ръководител Лиляна Джолева

Категория: Хуманитарни познания Предлага се от 10/24/2019 до 6/6/2020
Описание: Работа върху езиковата и литературната компетентност на учениците от 7. клас, повишаване на уменията им за работа с тестови формати за проверка и оформяне на читателски вкус.

6. Забавен немски език,  ръководител Елена  Влайна

Категория: Езиков свят Предлага се от 11/4/2019 до 5/14/2020
Описание: Повишаване интереса на учениците към изучаването на немски език,който заема водещо място след английския.Запознаване с културата на немскоговорящите страни,техните нрави,традиции и обичаи.

7. Забавна лингвистика,  ръководител Елена  Влайна

Категория: Езиков свят Предлага се от 11/4/2019 до 5/14/2020
Описание: Повишаване интереса на учениците към изучаването на английски език,който заема водещо място в света.Преподаване на немски език чрез английски и запознаване с културата на немскоговорящите и англоговорящите страни,техните нрави,традиции и обичаи.Фокусиране върху особеностите на езика.

8. Религия и ценности, ръководител Марияна Ценкина

Категория: Институционални знания и култура Предлага се от 11/5/2019 до 5/29/2020
Описание: Придобиване на основни знания за православието.Приобщаване на подрастващите към непреходните нравствени ценности на християнския морал.

9. Клуб Религия, ръководител Милена Николаева Кандева

Категория: Институционални знания и култура Предлага се от 11/5/2019 до 6/1/2020
Описание: Изучаването на религията се възприема като част от общата култура на съвременния европеец.Цел на образователната практика е изграждане у учениците на поведенчески модел в синхрон с християнските и мюсюлманските ценности и морал , изграждане на умение за диалог и комуникация на базата на християнското и мюсюлманското разбиране за човека , мястото му в света , в общността и връзката с ближните

11. Ученически клуб за екотуризъм, ръководител Елена Тумбева

Категория: Колективни спортове Предлага се от 10/29/2019 до 6/27/2020
Описание: Утвърждаване на здравословен начен на живот. Опознаване на природата и историята на родния край

12. Химията и моето бъдеще, ръководител Елена Тумбева

Категория: Физически, химически и науки за земята Предлага се от 10/28/2019 до 5/11/2020
Описание: Комплексна подготовка законкурсни изпити във ВУЗ


Занимания по интереси – 2018/19 г.

ДОКУМЕНТИ