Проекти

             СОУ „Братя Каназиреви”, гр. Разлог вече втора година е бенефициент по проект BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд и се реализира чрез МОМН по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, с продължителност 35 месеца.

             От учебната 2011 – 2012г. стартират дейностите по проекта, които предвиждат учениците от начален и прогимназиален етап да бъдат целодневно в училище. Сформирани са 2 полуинтернатни групи за учебната 2012-2013 г., обхващащи ученици от 1.- 4. клас и 5.-6. клас. Заниманията в следобедните часове са разпределени в три тематични блока – 2 часа се отделят за самоподготовка, 2 часа се предвиждат за отдих и спорт и още 2 часа за занимания по интереси. Часовете се водят от квалифицирани педагогически кадри. За успешното провеждане на тези тематични часове с пари по проекта са закупени топки, занимателни игри, учебни игри по безопасност на движението. Със средства от проекта е оборудвана стая с компютри, където най-малките да могат да развиват уменията си за работа с новите технологии. Направена е и заявка за нови подови настилки, ученически маси, шкафчета, дивани и столове, с които да се обзаведат помещенията за провеждане на учебните занимания.

            Учениците от полуинтернатните групи се радват и на училищния басейн, където могат да спортуват след учебните занимания.

            В училището функционира и стол за хранене, като за учениците от полуинтернатните групи цената на един здравословен обяд е 1.00лв., а доплащането е със средства от проекта.