Обучение в електронна среда

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
В СУ „БРАТЯ ПЕТЪР И ИВАН КАНАЗИРЕВИ“, РАЗЛОГ

учебна 2020/2021 г.

31 декември 2020 г.

Образователният министър Красимир Вълчев издаде заповед за учениците от 5-и до 12-и клас

Нареждам в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5-и до 12-и клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии“, се казва в заповедта на министър Красимир Вълчев.

Той уточнява, че заповедта се издава поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, на педагогическите специалисти и на другите служители в училищата.

Учениците от 1-и до 4-и клас се връщат за присъствено обучение в училищата от 4 януари 2021 г.


27 ноември 2020 г.

От 30.11.2020 г.  до 21.12.2020 г.  учениците от начален етап
(I – IV), прогимназиален етап (V-VII) и(гимназиален етап (VIII-XII) преминават в ОЕСР чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии – Заповед на директора на СУ“Братя Каназиреви“
Заповед – изменение и допълнение на заповед РД-2-56/26.11.2020 г. на директора на СУ“Братя Каназиреви“ – тук

Учебните занятия ще се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за I учебен срок на учебната 2020/2021 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата на Microsoft  Teams, както следва:

Начален етап 

1 час – 8:30  – 8:50
2 час – 9:00 –  9:20
3 час – 9:30 – 9:50
ПОЧИВКА 9:50 – 10:30
4 час – 10:30 – 10:50
5 час- 11:00 – 11.20

Прогимназиаленетап (V-VII)

1.час 08:00 – 08:30
2.час 08:55 – 09:25
3.час 09:50 – 10:20
4.час 10:40 – 11:10
5.час 11:30 – 12:00

6.час 12:20 – 12:50
7.час 13:05 – 13:35

Гимназиален етап (VIII-XII)

1.час 08:00 – 08:40
2.час 08:55 – 09:35
3.час 09:50 – 10:30
4.час 10:40 – 11:20
5.час 11:30 – 12:10

6.час 12:20 – 13:00
7.час 13:05 – 13:45

 

Начален етап (I-IV) – групи за ЦОУД 

 1. 14:00  – 14:20
 2. 14:30  – 14:50
 3. 15:00  – 15:20
 4. 15:30  – 15:50
 5. 16:00  – 16:20

Прогимназиален етап (V-VII)  – групи за ЦОУД

1. 14:00  – 14:30
2. 14:40 – 15:10

3. 15:20 – 15:50
4. 16:00 – 16:30
5. 16:40 – 17:10

За обратна връзка относно обучението от разстояние в електронна среда приемаме Вашите мнения и препоръки на :

e-mail:  sou_razlog@abv.bg
Администрация: 0893 35 80 27;
Директор: 0886 51 88 83 и 0893 60 52 78;
Можете да използвате системата за съобщения в Школо.

Те са важни за нас, с цел повишаване качеството на обучението и комуникацията в училище.

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция  „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет  – тук

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – тук


11 ноември 2020 г.

От 12.11.2020 г. (четвъртък) учениците от  гимназиален етап (VIII-XII) преминават в присъствена форма на обучение.

Учебните занятия ще се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за I учебен срок на учебната 2020/2021 г.


От 29.10.2020 г.  до 11.11.2020 г. включително по заповед на министъра на образованието и науката и заповед на министъра на здравеопазването учениците от гимназиален етап (VIII-XII) преминават в ОЕСР чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Учебните занятия ще се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за I учебен срок на учебната 2020/2021 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата на Microsoft  Teams, както следва:

Гимназиален етап (VIII-XII)

1.час 08:00 – 08:40
2.час 08:55 – 09:35
3.час 09:50 – 10:30
4.час 10:40 – 11:20
5.час 11:30 – 12:10

6.час 12:20 – 13:00
7.час 13:05 – 13:45


учебна 2019/2020 г.

Дните до 13 май 2020 година ще са неприсъствени в училище във връзка с удължаване на обявеното извънредно положение в страната  и обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

За обратна връзка относно обучението от разстояние в електронна среда приемаме Вашите мнения и препоръки на :

e-mail:  sou_razlog@abv.bg
Администрация: 0893 35 80 27;
Директор: 0886 51 88 83 и 0893 60 52 78;
Можете да използвате системата за съобщения в Школо.

Те са важни за нас, с цел повишаване качеството на обучението и комуникацията в училище.

 БЛАГОДАРИМ ВИ, УЧИТЕЛИ!

Провеждането на обучението от разстояние в електронна среда е чрез платформата на Microsoft  Teams в домейна edu.mon.bg. Служебно от МОН бяха създадени екипи (teams) на всички класове, съгласно учебните планове.
На всички учители и ученици бяха добавени акунти в MS Office365.

Електронната форма на обучение в СУ “  Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог ще  се осъществява при спазване на утвърденото седмично разписание на учебните часове за II срок на учебната 2019/2020 година при следния времеви график:

Начален етап 

1 час – 8:30  – 8:50
2 час – 9:00 –  9:20
3 час – 9:30 – 9:50
ПОЧИВКА 9:50 – 10:30
4 час – 10:30 – 10:50
5 час- 11:00 – 11.20

Прогимназиален (V-VII) и гимназиален етап (VIII-XII)

1.час 8:30 – 9:00
2. час 9:10 – 9:40
3. час 9:50 – 10:20
ПОЧИВКА – 10.20 – 10.50
4. час 10:50 – 11:20
5. час 11:30 – 12:00

6. час 12:10 – 12:40
7. час 12:50 – 13:20


      Начален етап (I-IV) – групи за ЦОУД 

 1. 14:00  – 14:20
 2. 14:30  – 14:50
 3. 15:00  – 15:20
 4. 15:30  – 15:50
 5. 16:00  – 16:20Прогимназиален етап (V-VII)  – групи за ЦОУД

  1. 14:00  – 14:30
  2. 14:40 – 15:10

  3. 15:20 – 15:50
  4. 16:00 – 16:30
  5. 16:40 – 17:10
Издателство Електронен адрес за свободен достъп до електронните учебници
Просвета www.e-prosveta.bg
БГ Учебник https://bguchebnik.com/e-books
Анубис, Булвест 2000 и Klett Достъпът става след свободна регистрация на адрес www.klett.bg  – бутони Електронни учебници/Свободен достъп
Express Publishing http://expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books
БИТ И ТЕХНИКА www.bititechnika.com
Юнион Прес ЕООД https://www.unionpress-bg.com/bezplatni-e-variant-na-uchebnicite
Изкуства https://izkustva.bg/dgbooks.php

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-7319/27.03.2020 г., Ви уведомяваме, че от Министерство на образованието и науката e създадена Национална електронна библиотека на учителите /Електронно хранилище за учебно съдържание/ – https://e-learn.mon.bg, с цел предоставяне на възможност за публикуване и споделяне от педагогическите специалисти на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда.


Виртуална библиотека по иновационни образователни технологии
Русенски университет:
http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html


За периода от 13.04. до 16.04.2020 г., в съотвествие с насоките дадени от МОН, за обучаемите ще бъдат организирани разтоварващи дейности по интереси в областта на изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество и спорт.

Графикът по класове и паралелки ще бъде изпратен през електронния дневник Школо.

Училищна програма „Нестле за по-здрави деца“

За периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г. , учениците от втори „А” клас s s с класен ръководител Елеонора Михова работиха по УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА „НЕСТЛЕ ЗА ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА”!

В часовете по технологии и предприемачество и изобразително изкуство бяха разгледани темите :

„Контролирай порциите си”

„Чинията на здравето”

„Наслаждавай се на храната със семейството си”

„Контролирай порциите си. Кутия за обяд”

„Хапвай питателна и разнообразна храна. Занимателна игра „Познай думите”

Децата изработиха интересни собствени кутии за обяд, оцветяваха, нарисуваха здравословни чинии, съставиха здравословни рецепти заедно със семействата си и се забавляваха със занимателната игра „Познай думите”, свързана с темата „Хапвай питателна и разнообразна храна”!

Красиви пъстри цветя, кошнички, носии и маски, изработени и нарисувани от талантливите деца на 3-а клас с класен ръководител Гергана Попова:

 

Изобразително изкуство

През периода 13. – 16. април учениците от 5. до 10. клас имаха олекотена програма и трябваше да рисуват и моделират, изпълнявайки задачите, поставени от преподавателя по изобразително изкуство – Емилия Бисеринкова.

Задачите бяха свързани с наблюдение, представа, асоциация. Темите бяха съобразени с възрастовите особености на учениците. В гимназиалния етап имаше поставена задача, свързана с пандемията, и отношението на учениците към създалото се положение. Нашите възпитаници показаха изключителни възможности за рисуване с различни материали и техники, показаха оригиналност, креативност и индивидуален поглед.

Много активни бяха учениците от Vб, VI а ,VIII а,VIII б, IXа ,IXб, IXв,   Xб.

Показахме, че можем много и добре, че можем да се справим с всяка ситуация, че при нас се обучават и възпитават изключителни личности, че има личности с изградена гражданска позиция.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ДЕЦА!

Да направиш добро и да видиш блеснали очи от благодарност!

Идеята да зарадват работещите и живеещите в ДПЛФУ- Долно Драглище и Защитеното жилище в Разлог за Великден дойде от младежите от 11 а клас. Предложиха, решиха, направиха го!!! Веднага бяха подкрепени от учениците от 8 а клас на СУ „Братя Каназиреви“, Разлог. По- голямата част от възпитаниците на тези класове са и членове на БМЧК и клуб „Памет“, ръководени от учителите Росица Тумбева и Соня Крънчева. Първите, които ги подкрепиха, бяха родители и близки на децата, които с желание предложиха освен великденски яйца, да осигурят и козунаци. Така успяха да осигурят около 200 яйца и 30 козунака. В благотворителната дейност с хранителни продукти се включиха и преподавателите Гергана Костова и Милена Кънчева, както и бивши възпитаници на гимназията – Лили Будина. „Благодарим ви! Ще ви чакаме отново!“ – това бяха думите на работещите и живеещите в ДПЛФУ и Защитеното жилище! Тази идея беше подкрепена и от голяма част от учителите и директора на училището.

Благодарим ви, деца, продължавайте с хуманната дейност, бъдете винаги активни както в училище, така и в трудни моменти!

Музика – Красимир Драгунин

Георги Грънчаров

Данислава Крънчева 

Анна Мария Гинчина

Райна Петрова

Радослав Чилев

Спасимира Кондева

Цветелина Пармакова

 


 13 март 2020 г.

ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Учебният процес  се осъществява според Седмичното разписание.

За седмиците  от 16.03.2020 г. до 20.03.2020г. и 23.03.2020 г. до 27.03.2020г .:

Учителят изпраща чрез платформата SHKOLO съобщение на учениците от съответния клас за темата на занятието.

Ако учителят използва други платформи, дава указания на учениците как да се регистрират в съответната платформа и провежда часа през нея, но след това попълва нужната информация в платформата Shkolo.bg

След приключване на занятието  учителят записва в отчетна форма данните за проведения час.

Всички учители трябва да са попълнили данните за деня най-късно до 15.00 ч. на съответния ден.

Отчетна форма – 16.03 – 20.03.2020 г.
Отчетна форма –  23.03 – 27.03.2020 г.
Отчетна форма –  30.03 – 04.04.2020 г.
Отчетна форма –  06.04 – 10.04.2020 г.