Ръководство

Мариана Славчова Попадийна

Директор

Росица Петрова Кирева

Заместник-директор, учебна дейност

Йорданка Крънчева

Заместник-директор, административно-стопанска дейност