Прогимназиален и гимназиален етап

Учители прогимназиален и гимназиален етап

Български език и литература

Лиляна Джолева

Елена Фарфарова

Невена Михова

Жулиета Крайнова

Емилия Бисеринкова

Английски език

Людмила Спасова

Татяна Рупчина

Кинка Пенджакова

Жанета Тумбева

Таня Лагадинова

Нина Ковачева

Немски език

Татяна Юрукова

Елена Влайна

Руски език

Емилия Бисеринкова

Математка

Мариана Манова

Росица Кирева

Здравка Сугарева

Кристина Найденова

Роза Васева

Информатика и информационни технологии

Величка Костадинова

Красимира Хаджиева

Росица Вълканова

История и цивилизация

Соня Крънчева

Доктор Катя Бранкова

География и икономика

Вили Бельова

Философски цикъл

Милена Кандева   

Биология и здравно образование

Ваня Боткова

Росица Тумбева

Физика и астрономия

Гергана Костова

Химия и опазване на околната среда

Елена Тумбева

Музика

Красимир Драгунин

Изобразително изкуство

Петър Петров

Технологии

Красимира Хаджиева

Физическо възпитание и спорт

Иван Копанаров

Жанета Прешелкова

Светослав Василев

Учители – ЦДО

Албена Алексиева Ружкова, 1.клас

Марияна Александрова Крачанова-Ценкина, 2.клас

Милена Вишанова Кънчева, 3.клас

Магдалена Любенова Антева, 4.клас