Прогимназиален и гимназиален етап

Учители прогимназиален и гимназиален етап

Български език и литература

Лиляна Джолева

Елена Фарфарова

Невена Михова

Жулиета Крайнова

Английски език

Людмила Спасова

Татяна Рупчина

Кинка Пенджакова

Жанета Тумбева

Таня Лагадинова

Немски език

Татяна Юрукова

Елена Влайна

Руски език

Емилия Бисеринкова

Математка

Мариана Манова

Росица Кирева

Здравка Сугарева

Кристина Найденова

Роза Васева

Информатика и информационни технологии

Величка Костадинова

Красимира Хаджиева

Росица Вълканова

История и цивилизация

Соня Крънчева

Доктор Катя Бранкова

География и икономика

Вили Бельова

Философски цикъл

Милена Кандева   

Биология и здравно образование

Ваня Боткова

Росица Тумбева

Физика и астрономия

Костова

Химия и опазване на околната среда

Елена Тумбева

Музика

Красимир Драгунин

Изобразително изкуство

Емилия Бисеринкова

Технологии

Николай Карамфилов

Физическо възпитание и спорт

Иван Копанаров

Жанета Прешелкова

Светослав Василев

Учители – ЦДО

Марияна Александрова Крачанова-Ценкина, 1.клас

Милена Вишанова Кънчева, 2.клас

Магдалена Любенова Антева, 3.клас

Албена Алексиева Ружкова, 4.клас

Нина Атанасова Ковачева, 5.клас

Петър Ивайлов Петров, 6.клас, 7.клас