Прогимназиален и гимназиален етап

Учители прогимназиален и гимназиален етап

Български език и литература

Лиляна Джолева

Елена Фарфарова

Невена Михова

Жулиета Крайнова

Емилия Бисеринкова

Английски език

Людмила Спасова

Татяна Рупчина

Кинка Пенджакова

Таня Лагадинова

Нина Ковачева

Елена Жегова

Немски език

Татяна Юрукова

Елена Влайна

Математка

Росица Кирева

Здравка Сугарева

Роза Васева

Иванка Сумева

Информатика и информационни технологии

Величка Костадинова

Красимира Хаджиева

Весела Козарева

Гергана Кондева

История и цивилизация

Соня Крънчева

Доктор Катя Бранкова

Елена Ядкова

География и икономика

Вили Бельова

Радка Бельова

Философски цикъл

Милена Кандева   

Биология и здравно образование

Ваня Боткова

Росица Тумбева

Елена Юрукова

Физика и астрономия

Гергана Костова

Химия и опазване на околната среда

Кристина Найденова

Музика

Красимир Драгунин

Изобразително изкуство

Петър Петров

Технологии

Елена Колчева

Физическо възпитание и спорт

Иван Копанаров

Жанета Прешелкова

Светослав Василев

Вержиния Ангелова

Учители – ЦOУД

Магдалена Антева, 2.клас

Албена Ружкова, 3.клас

Марияна Крачанова-Ценкина, 4.клас

Милена Кънчева, 1.клас

Марияна Милева, 5. – 6. клас

Мария Дамянова,  7. клас