Прогимназиален и гимназиален етап

Учители прогимназиален и гимназиален етап

Български език и литература

Лиляна Джолева

Елена Фарфарова

Невена Михова

Жулиета Крайнова

Английски език

Людмила Спасова

Татяна Рупчина

Кинка Пенджакова

Таня Лагадинова

Немски език

Татяна Юрукова

Елена Влайна

Руски език

Емилия Бисеринкова

Математка

Мариана Манова

Росица Кирева

Здравка Сугарева

Кристина Найденова

Информатика и информационни технологии

Величка Костадинова

Красимира Хаджиева

Росица Вълканова

Жанета Тумбева

История и цивилизация

Соня Крънчева

Катя Бранкова

География и икономика

Вили Бельова

Философски цикъл

Милена Кандева   

Биология и здравно образование

Ваня Боткова

Росица Тумбева

Физика и астрономия

Росица Иванова

Химия и опазване на околната среда

Елена Тумбева

Музика

Вера Михайлова

Изобразително изкуство

Костадин Ботков

Домашен бит и технологии

Николай Карамфилов

Физическо възпитание и спорт

Иван Копанаров

Жанета Прешелкова

Светослав Василев

Възпитатели

Елка Газянова

Красимир Драгунин

Марияна Александрова Крачанова-Ценкина