Портфолио на преподавателите

РЪКОВОДСТВО

Портфолио на Росица Атанасова Тумбева – Директор
Портфолио на Соня Данчова Крънчева – Заместник-директор, учебна дейност


 

УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП
Портфолио на Елена Николаева Джунева – старши учител
Портфолио на Мариана Христова Татарска – старши учител
Портфолио на Елеонора Атанасова Михова – учител
Портфолио на Гергана Борисова Попова – старши учител


УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Портфолио на Лиляна Николова Джолева – старши учител
Портфолио на Невена Йорданова Михова-Кирева – учител
Портфолио на Елена Петрова Фарфарова – старши учител
Портфолио на Жулиета Иванова Крайнова – старши учител
Портфолио на Емилия Борисова Бисеринкова – старши учител


УЧИТЕЛИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Портфолио на Татяна Валентинова Рупчина – старши учител по английски език
Портфолио на Людмила Иванова Спасова – старши учител по английски език
Портфолио на Кинка Иванова Пенджакова – старши учител по английски език
Портфолио на Юлия Николаева Каназирева – старши учител по английски език
Портфолио на Таня Руменова Лагадинова – старши учител по английски език
Портфолио на Жанета Антонова Тумбева – старши учител по английски език
Портфолио на Йорданка Николова Крънчева – старши учител по английски език
Портфолио на Елена Ангелова Жегова – учител по английски език
Портфолио на Нина Атанасова Ковачева – учител по английски език
Портфолио на Елена Николаева Влайна – старши учител по английски език
Портфолио на Татяна Ивановна Юрукова – старши учител по немски език


УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА
Портфолио на Мариана Иванова Манова – старши учител по математика
Портфолио на Здравка Борисова Сугарева – старши учител по математика
Портфолио на Кристина Цветанова Найденова – учител по математика и химия
Портфолио на Роза Георгиева Васева-Бекярова – старши учител по математика
Портфолио на Росица Петрова Кирева – старши учител по математика и ИТ


УЧИТЕЛИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Портфолио на Величка Славчова Костадинова – ст. учител по информатика и ИТ
Портфолио на Красимира Вл. Хаджиева – ст. учител по информатика и ИТ
Портфолио на Росица Николова Вълканова – старши учител по информатика и ИТ
Портфолио на Весела Николаева Козарева – учител по информатика и ИТ


УЧИТЕЛИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Портфолио на Катя Петрова Бранкова – старши учител по история


УЧИТЕЛИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Портфолио на Вили Тодорова Бельова – старши учител по география


УЧИТЕЛИ ПО ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Портфолио на Милена Николаева Кандева – учител по гражданско образование


УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Портфолио на Ваня Владимирова Боткова – старши учител по биология


УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Портфолио на Гергана Атанасова Костова – учител по физика


УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Портфолио на Елена Владимирова Тумбева – старши учител по химия


УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА
Портфолио на Красимир Атанасов Драгунин – учител по музика


УЧИТЕЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Портфолио на Петър Ивайлов Петров – учител по изобразително изкуство


УЧИТЕЛИ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Портфолио на Красимира Владимирова Хаджиева – старши учител по технологии и предприемачество


УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Портфолио на Жанета Александрова Прешелкова – старши учител
Портфолио на Иван Владимиров Копанаров – старши учител
Портфолио на Светослав Василев Василев – учител


УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Портфолио на Албена Алексиева Ружкова – старши учител
Портфолио на Мариана Александрова Крачанова-Ценкина- старши учител
Портфолио на Магдалена Любенова Антева – учител
Портфолио на Милена Вишанова Кънчева –  учител
Портфолио на Мария Аврамова Дамянова – учител
Портфолио на Веселин Сергеев Малинов – учител