Начален курс

  • Елеонора Михова – I клас

Старши учител, начален етап на основното образование ( I – IV клас)

  • Гергана Борисова Попова – II клас
  • Елена Николаева Джунева – III клас
  • Мариана Христова Татарска – IV клас