Начален курс

  • Елеонора Михова – II клас

Старши учител, начален етап на основното образование ( I – IV клас)

  • Мариана Христова Татарска – I клас
  • Гергана Борисова Попова – III клас
  • Елена Николаева Джунева – IV клас