Начален курс

  • Елеонора Михова – III клас

Старши учител, начален етап на основното образование ( I – IV клас)

  • Елена Николаева Джунева – I клас
  • Мариана Христова Татарска – II клас
  • Гергана Борисова Попова – IVклас