Начален етап

Начален етап на основното образование ( I – IV клас)

  • Елеонора Атанасова Михова – I клас
  • Гергана Борисова Попова – II клас
  • Ц. Коюмджиеа – III клас
  • Мариана Христова Татарска – IV клас