Прогимназиален етап

V a клас

Класен ръководител: Юлия Каназирева

V б клас

Класен ръководител: Людмила Иванова Спасова

VIа клас

Класен ръководител:  Лиляна Николова Джолева

VIб клас

Класен ръководител:   Здравка Борисова Сугарева

VIв клас

Класен ръководител:   Елена Николаева Влайна

VIIа клас

Класен ръководител: Елена Владимирова Тумбева

VIIб клас

Класен ръководител: Красимира Владимирова Хаджиева