Прогимназиален етап

Va клас

Класен ръководител: Красимир Драгунин

Vб клас

Класен ръководител: Йорданка Крънчева

VIa клас

Класен ръководител: доктор Катя Бранкова

VIб клас

Класен ръководител: Елена Жегова

VIIa клас

Класен ръководител: Невена Михова

VIIб клас

Класен ръководител: Роза Васева-Бекярова

VIв клас

Класен ръководител: Величка Костадинова