Прогимназиален етап

VIa клас

Класен ръководител: Невена Михова

VIб клас

Класен ръководител: Роза Васева-Бекярова

VIв клас

Класен ръководител: Росица Николова Вълканова

VIIa клас

Класен ръководител: Кинка Иванова Пенджакова

VIIб клас

Класен ръководител: Нина Ковачева