Прогимназиален етап

Va клас

Класен ръководител: Невена Михова

Vб клас

Класен ръководител: Роза Васева-Бекярова

Vв клас

Класен ръководител: Росица Николова Вълканова

VIa клас

Класен ръководител: Кинка Иванова Пенджакова

VIб клас

Класен ръководител: Нина Ковачева

VII a клас

Класен ръководител: Юлия Николаева Каназирева

VII б клас

Класен ръководител: Людмила Иванова Спасова