Прогимназиален етап

Va клас

Класен ръководител: Кинка Иванова Пенджакова

Vб клас

Класен ръководител: Жанета Антонова Тумбева

VI a клас

Класен ръководител: Юлия Николаева Каназирева

VI б клас

Класен ръководител: Людмила Иванова Спасова

VIIа клас

Класен ръководител:   Елена Николаева Влайна

VIIб клас

Класен ръководител:   Лиляна Николова Джолева

VIIв клас

Класен ръководител:   Здравка Борисова Сугарева