Прогимназиален етап

Vа клас

Класен ръководител:  Лиляна Николова Джолева

Vб клас

Класен ръководител:   Здравка Борисова Сугарева

Vв клас

Класен ръководител:   Елена Николаева Влайна

VIа клас

Класен ръководител: Елена Владимирова Тумбева

VIб клас

Класен ръководител: Красимира Владимирова Хаджиева

 

 VIIа клас

Класен ръководител: Ваня Владимирова Боткова

VIIб клас

Класен ръководител: Елена Петрова Фарфарова

VII в клас

Класен ръководител: Вера Асенова Михайлова