Начален етап

I клас

Класен ръководител:  Елеонора Михова

II клас

Класен ръководител:  Гергана Попова

III клас

Класен ръководител: Ц. Коюмджиева

IV клас

Класен ръководител: Мариана Татарска