Начален етап

II клас

Класен ръководител:  Елеонора Михова

II клас

Класен ръководител:  Гергана Попова

III клас

Класен ръководител: Елена Николаева Джунева

 IV клас

Класен ръководител: Мариана Христова Татарска