Начален етап

 I клас

Класен ръководител: Мариана Татарска

II клас

Класен ръководител:  Елеонора Михова

III клас

Класен ръководител:  Гергана Попова

IV клас

Класен ръководител: Елена  Джунева