Начален етап

I клас

Класен ръководител:  Гергана Попова

II клас

Класен ръководител: Елена  Джунева

III клас

Класен ръководител: Мариана Татарска

IV клас

Класен ръководител:  Елеонора Михова