Гимназиален етап

VIIIa клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Людмила Иванова Спасова

VIIIб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Юлия Николаева Каназирева

VIIIв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Вили Тодорова Бельова

IXа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител:   Елена Николаева Влайна

IXб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител:   Здравка Борисова Сугарева

IXв клас – – профил „Природни науки“

Класен ръководител:   Лиляна Николова Джолева

Xа клас- профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Гергана Атанасова Костова

Xб клас- профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Красимира Владимирова Хаджиева

Xв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Елена Владимирова Тумбева 

XIa клас- профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Жанета Александрова Прешелкова

XIб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Елена Петрова Фарфарова

XIв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Ваня Владимирова Боткова

XIIа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Милена Николаева Кандева

XIIб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

 Класен ръководител: Величка Славчова Костадинова

XIIв клас – профил „Природни науки“

 Класен ръководител:Таня Руменова Лагадинова

  Самостоятелна форма на обучение

Длъжностно лице:  Татяна Ивановна Юрукова