Гимназиален етап

VIIIа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Милена Николаева Кандева

VIIIб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

 Класен ръководител: Величка Славчова Костадинова

VIIIв клас – профил „Природни науки“

 Класен ръководител: Росица Петрова Кирева – Бучкова

IXa клас

Класен ръководител: Росица Атанасова Тумбева

IXб клас

Класен ръководител: Емилия Борисова Бисеринкова

Xa клас

Класен ръководител: Мариана   Иванова  Манова

Xб клас

Класен ръководител: Росица Николова Вълканова

 XI a клас

Класен ръководител: Татяна Ивановна Юрукова

 XI б клас

Класен ръководител: Кинка Иванова Пенджакова

XIв клас

Класен ръководител: Жанета Антонова Тумбева

 XII a клас

Класен ръководител:  Соня Данчова Крънчева

XII б клас

Класен ръководител: Людмила Иванова Спасова