Гимназиален етап

 VIIIа клас- профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Жанета Прешелкова

VIIIб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Елена Петрова Фарфарова

VIII в клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Ваня Владимирова Боткова

IXа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Милена Николаева Кандева

IXб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

 Класен ръководител: Величка Славчова Костадинова

IXв клас – профил „Природни науки“

 Класен ръководител: Росица Петрова Кирева – Бучкова

Xa клас

Класен ръководител: Росица Атанасова Тумбева

Xб клас

Класен ръководител: Емилия Борисова Бисеринкова

XIa клас

Класен ръководител: Мариана   Иванова  Манова

XIб клас

Класен ръководител: Росица Николова Вълканова

 XII a клас

Класен ръководител: Татяна Ивановна Юрукова

 XII б клас

Класен ръководител: Кинка Иванова Пенджакова

XIIв клас

Класен ръководител: Жанета Антонова Тумбева

 самостоятелна форма на обучение

Класен ръководител:  Соня Данчова Крънчева