Гимназиален етап

VIIIа клас- профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Соня Данчова Кръстева

VIIIб клас- профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Красимира Владимирова Хаджиева

VIIIв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Елена Владимирова Тумбева 

IXa клас- профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Жанета Александрова Прешелкова

IXб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Елена Петрова Фарфарова

IXв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Ваня Владимирова Боткова

Xа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Милена Николаева Кандева

Xб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

 Класен ръководител: Величка Славчова Костадинова

Xв клас – профил „Природни науки“

 Класен ръководител:Таня Руменова Лагадинова

XIa клас

Класен ръководител: Росица Атанасова Тумбева

XIб клас

Класен ръководител: Емилия Борисова Бисеринкова

XIIa клас

Класен ръководител: Мариана   Иванова  Манова

XIIб клас

Класен ръководител: Росица Николова Вълканова

  самостоятелна форма на обучение

Длъжностно лице:  Татяна Ивановна Юрукова