Гимназиален етап

VIIIа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител:   Елена Николаева Влайна

VIIIб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител:   Здравка Борисова Сугарева

VIII в клас – – профил „Природни науки“

Класен ръководител:   Лиляна Николова Джолева

IXа клас- профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Соня Данчова Кръстева

IXб клас- профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Красимира Владимирова Хаджиева

IXв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Елена Владимирова Тумбева 

Xa клас- профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Жанета Александрова Прешелкова

Xб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Елена Петрова Фарфарова

Xв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Ваня Владимирова Боткова

XIа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Милена Николаева Кандева

XIб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

 Класен ръководител: Величка Славчова Костадинова

XIв клас – профил „Природни науки“

 Класен ръководител:Таня Руменова Лагадинова

XIIa клас

Класен ръководител: Росица Атанасова Тумбева

XIIб клас

Класен ръководител: Емилия Борисова Бисеринкова

  Самостоятелна форма на обучение

Длъжностно лице:  Татяна Ивановна Юрукова