Гимназиален етап

VIIIа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Милена Николаева Кандева

VIIIб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

 Класен ръководител: Росица Петрова Кирева

VIIIв клас – профил „Природни науки“

 Класен ръководител: Кинка Иванова Пенджакова

IXа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Людмила Иванова Спасова

IXб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Юлия Николаева Каназирева

IXв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Вили Тодорова Бельова

Xа клас – профил „Чужди езици“

Класен ръководител:   Елена Николаева Влайна

Xб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител:   Здравка Борисова Сугарева

Xв клас – – профил „Природни науки“

Класен ръководител:   Лиляна Николова Джолева

XIа клас- профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Гергана Атанасова Костова

XIб клас- профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Красимира Владимирова Хаджиева

XIв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Елена Юрукова

XIIa клас- профил „Чужди езици“

Класен ръководител: Жанета Александрова Прешелкова

XIIб клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Класен ръководител: Елена Петрова Фарфарова

XIIв клас – профил „Природни науки“

Класен ръководител: Ваня Владимирова Боткова

Самостоятелна форма на обучение

Длъжностно лице:  Татяна Ивановна Юрукова