Протокли

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТучебна 2018/2019 година

Протокол №1 >>

Протокол №2 >>

Протокол №3 >>

Протокол №4 >>


УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТучебна 2016/2017 година

Ученически парламент – учебна 2016/2017 година >>

Протокол №1 >>

Протокол №2 >>


Протокол №1/10.11.2014г. >>

Протокол2/11.2014г. >>

Протокл3/11.2014г. >>