Обществен съвет

13.09.2020 г.

Състав на обществен съвет
СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог

Председател:

1.Мариана Манушкина – родител

Членове:

  1. Мариана Тренчева – родител
  2. Стефка Асенова – родител
  3. Екатерина Грънчарова – родител
  4. Цветелина Рачева – представител на община Разлог
  5. Ася Захова – родител
  6. Йордан Цинзев – родител

Уважаеми родители,

Училищното ръководство на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” Ви информира, че във връзка с процедурата за създаване на Обществен съвет към училището ще се проведе събрание, на което ще се определи броят на представителите на родителите. Основната цел на Обществения съвет е подпомагане на развитието на образователната институция. Начинът на избиране и функциите на представителите на родителите в Обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование, който влиза в сила от 01.08.2016г и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

С настоящето съобщение Ви каним да присъствате на сбирката, която ще се проведе на 27.10.2016 г. от 18.00ч. в сградата на ул. „Любен Каравелов”12.

Благодарим Ви за отзивчивостта!