Обществен съвет

Заседание на Обществен съвет – 10.04.2024 г. –тук

Заседание на Обществен съвет – 28.12.2023 г. – тук 


Заседание на Обществен съвет – 08.09.2023 г. – тук


Заседание на Обществен съвет – 27.07.2023 г. – тук


Заседание на Обществен съвет – 28.03.2023 г. – тук


Заседание на Обществен съвет – 29.12.2022 г. – тук


30.08.2022 г.

Изх. № 909/ 29.08.2022 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

при СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“,

Разлог

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 8 и т. 11 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на 02.09. 2022 г. (петък) от 17,00 ч. в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог ще се проведе заседание на Обществен съвет при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Запознаване с учебните планове на първи, пети и осми клас за съответната образователна степен

                                                                        Докладва: С. Крънчева

 1. Запознаване с обогатяването на материално-техническата база на училището и приемане на предложения за финансиране на други текущи ремонти

                                                                        Докладва: С. Крънчева

3. Съгласуване избора на учебници за 8. – 12. клас за учебната 2022/2023 година

Докладва: С. Крънчева

4. Съгласуване на програмата за училищно хранене в начален етап за учебната 2022/2023 година

                                                                        Докладва: С. Крънчева

5. Други текущи въпроси.

 

 С уважение:

Росица Тумбева – Директор

на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“,

 Разлог

 


22.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата Ви уведомявам:

На 28.06.2022 г. /вторник/ от 17.30 часа ще се проведе събрание на обществения съвет към СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог със следния дневен ред:

 1. Запознаване с бюджета на „СУ Братя Каназиреви“, Разлог за календарната 2022 г.
 2. Запознаване с училищния план прием и ДПП.
 3. Други

Присъствието на членовете на обществения съвет е задължително.


13.09.2020 г.

Състав на обществен съвет
СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог

Председател:

1.Мариана Манушкина – родител

Членове:

 1. Мариана Тренчева – родител
 2. Стефка Асенова – родител
 3. Екатерина Грънчарова – родител
 4. Цветелина Рачева – представител на община Разлог
 5. Ася Захова – родител
 6. Йордан Цинзев – родител

Уважаеми родители,

Училищното ръководство на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” Ви информира, че във връзка с процедурата за създаване на Обществен съвет към училището ще се проведе събрание, на което ще се определи броят на представителите на родителите. Основната цел на Обществения съвет е подпомагане на развитието на образователната институция. Начинът на избиране и функциите на представителите на родителите в Обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование, който влиза в сила от 01.08.2016г и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

С настоящето съобщение Ви каним да присъствате на сбирката, която ще се проведе на 27.10.2016 г. от 18.00ч. в сградата на ул. „Любен Каравелов”12.

Благодарим Ви за отзивчивостта!