Достъп до обществена информация

  1. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог >>
  2. Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация >>
  3. Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация >>
  4. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване >>
  5. Решение за предоставяне на обществена информация >>
  6.  Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване >>