Добри педагогически практики

Учебна 2023-2024 г.

Изнесен, интердисциплинарен урок на тема „Пирин- късче от рая“ проведоха преподавателите по География и икономика – г-жа Вили Бельова, и по Информатика и информационни технологии – г-н Димитър Марков, заедно с учениците от 10в клас.
Урокът започна с легенда за планината Перун, разказана от Мариета Баханова, Елица Будина и Емилия Тоскова от 10а клас, облечени в народни носии.
Урокът беше онагледен с Powerpoint презентация, 3d модели на природната област, които спомагат за повишаване нивото на знания чрез визуализация.
Преподавателят по география изненада учениците с намиране на върхове по географски координати, а учителят по информационни технологии – със състезанието Kahoot.
Гости на урока бяха г-жа Екатерина Текерска и г-жа Василка Петрова към РУО Благоевград, преподаватели от училища на територията на община Разлог, на които учениците бяха подготвили изработени материали в часовете- послания, брошури, магнити, 3d ключодържатели. Росица Тумбева, директор на СУ „Братя Каназиреви“ и Соня Крънчева, ЗДУД дадоха висока оценка на проведения урок, като похвалиха учители и ученици за постигнатите умения, знания и компетенции.
Благодарим за топлото посрещане на инж. Николина Ангелинина към Дирекция НП “ Пирин“, гр. Банско, където се осъществи урокът.
Надяваме се и за в бъдеще на поредното полезно партньорство!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебна 2022-2023 г.

Математиката и междупредметните връзки

По забавен и интересен начин учениците от 6.б клас изучиха приложението на задачите от Лице на сфера и Обем на кълбо.

По идея на Росица  Кирева – старши учител по математика и информатика, в  СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог,  се проведе урок, който даде възможност за осъществяване на междупредметни връзки на математиката с информационните технологии, технологии и предприемачество и английски език.

Учениците представиха разнообразни проектни задачи, свързани с лице на сфера и обем на кълбо. Александър Пармаков и Симеон Дамянов показаха решения със средствата на изучавания език за програмиране Python. В хода на урока бе реализиран печат на кълбо по зададен диаметър  с 3D принтер.

Под ръководството на учителя си по технологии и предприемачество Елена Колчева учениците от класа, разделени в екипи, усърдно изработиха от прежда модел на кълбо „пуше“ – уникален български сувенир, използван в най-важните и весели събития в живота на всеки от нас. Изработването на “пушето” даде ясна представа за връзката между изучаването на геометричното тяло “кълбо” и практическата реализация на наученото.

Учителят по английски език Елена Жегова насърчи учениците по увлекателен начин да рекламират на английски език изработените от тях сувенири – „пуше“, мартеници, традиционен сувенир от Ирландия и др.

Шестокласниците бяха разделени на екипи, чиито лидери и участници показаха на какви качества трябва да отговаря всеки бъдещ предприемач, за да развие дадена идея. Нагледно беше представено как индивидуалните знания на всеки ученик допринасят за цялостната работа на екипа.

Урокът  на тема „Задачи от лице на сфера и обем на кълбо. Приложения.“  успешно представи  междупредметните връзки и нагледно доказа ползите от използване на проектно-базирано обучение. Учителите Росица Кирева, Елена Колчева и Елена Жегова бяха удовлетворени от реализирания урок, който позволи на учениците да вникнат по-дълбоко в същността на изучаваната тема, даде им алгоритъм за решаването на реални проблеми и спомогна за усъвършенстване на личностните им качества и умения чрез работа в екип.

На урока присъстваха г-жа Росица Тумбева – директор на училището, г-жа Соня Крънчева – заместник-директор, учителите по математика и информатика в СУ “Братя Каназиреви“ – г-жа Здравка Сугарева, г-жа Иванка Сумева, г-жа Красимира Хаджиева, г-жа Весела Козарева, г-жа Гергана Кондева, г-жа Гергана Колчева-Фарфарова – заместник-кмет в община Разлог, г-жа Цветелина Рашкова – от фирма “Атласком”, г-жа Мариана Гюрова – начален учител и учителите пенсионери – г-жа Любка Кацарска и г-жа Теменужка Беличенова.

Освен удоволствието да присъстват на събитието, гостите се почерпиха със сладкиши с форма на кълбо, приготвени с много старание от родителите на шестокласниците.


Програмирай музика

По повод празника на Разложката гимназия учениците от 11б клас, с преподавател Красимира Хаджиева, проведоха открит урок по информатика. Целта беше създаването на готов софтуерен продукт, дигитално пиано.

Единадесетокласниците, обучаващи се в профил „Софтуерни и хардуерни науки“, показаха своите умения за програмиране на език C#. Урокът е част от учебната програма по модул „Практикум по обектно-ориентирано проектиране и програмиране и структури от данни и алгоритми“. Учениците успешно демонстрираха използването на структури като масиви и класове не само в логически и математически задачи, но и в създаването на забавни проекти.

По време на часа те създадоха няколко приложения, работейки в конзолна и в графична среда за програмиране. При конзолното програмиране децата се запознаха с възможността на езика дори сами да композират музика, макар и възпроизведена чрез високоговорителите на компютъра. В графична среда те оформиха две реалистични пиана, наподобявайки по дизайн и свирене на истинския инструмент. Накрая генерираха своите setup файлове, които позволяват инсталирането на дигиталното пиано на всеки компютър.

За по-висока концентрация и продуктивност децата работиха, наслаждавайки се на мелодии, изпълнени на пиано. Внедряването на класическото изкуство, в частност класическа музика, в процеса на преподаване е известна педагогическа методология, наречена сугестопедия. Създава се приятна атмосфера, която спроед проф. Георги Лозанов води до повишена възприемчивост и комуникативна активност.

На събитието присъстваха експертите на РУО – Благоевград по математика и информатика – Славка Манова и по природни науки – Анета Стоянова, както и преподаватели в училището.


учебна 2021-2022 г.

24.11.2022 г.

Открит интердисциплинарен урок се проведе на 24.11.2022г. в СУ „Братя Каназиреви“, Разлог. Учителите по БЕЛ-Л. Джолева, и по история – Ел. Ядкова, провокираха учениците от 9в клас и организираха бинарен урок на тема: „До XVIII век и обратно“. Целта на двамата преподаватели беше да обобщят и систематизират знанията и уменията на учениците, придобити в хода на работа върху темата по двете дисциплини. Чрез различни активности учениците имаха възможност да демонстрират знанията си за основните събития от 18. век, подреждайки ги на линия на времето. Съпоставиха чрез таблици приноса на трима от т.нар. „просветени монарси“ и представиха свои проекти, свързани с проучването и илюстрирането на родословното дърво на монарсите чрез различни програми и приложения, изучавани в часовете по информационни технологии.

Литературните знания на учениците бяха демонстрирани чрез асоциативната задача „Дърво на познанието“ , интерактивни задачи за разпознаване на творец по изображение, чрез състезателна игра в Kahoot, както и чрез влизане в роля на известен философ и/или писател от епохата.

Освен показаните знания, учениците имаха възможност да тълкуват откъси от романа на Дж. Суиф „Пътешествията на Гъливер“ през призмата на шестте архетипа на пътуващия човек.

Урокът е част от традиционното споделяне на добри практики сред преподавателите в училището. На него присъстваха учители от методическото обединение по БЕЛ в училището, от обединението на учителите по обществени науки, директорът и зам.-директорът на гимназията, както и учители по БЕЛ и история от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Белица.

Методическа разработка за интердисциплинарен урок по история и БЕЛ в 9.клас, ООП – Тема: „До XVIII век и обратно“ – тук


28 януари 2021 г.

Открит урок по география и икономика

На 28 януари 2021 г. с учениците от 5б клас на Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“  под ръководството на г-жа Вили Бельова, старши учител по География и икономика, бе проведен открит урок  на тема ,, Африка- географско положение,граници, брегова линия“ с акцент ,,Използването на електронните ресурси в  условията на обучение от разстояние”.

Виртуално гости на урока бяха г-жа Текерска – старши експерт  по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО Благоевград, г-жа Попадийна – директор на Гимназията и много учители от областта.

Нашите знаещи и можещи ученици показаха голяма активност в интерактивната игра, с която започна урокът. Зададена беше ролева задача със състезателен характер, свързана с мащаб, в която те показаха много бързина и умения и се справиха отлично. Ефективно бяха използвани ресурсите от електронния учебник като затвърждаване на новите знания.

По даден линк им беше поставена домашна работа да извлекат основната информация, свързана с откриването и опознаването на континента Африка.

Техният преподавател – г-жа Бельова, се обърна с признание към тях: „Мили деца, въпреки предизвикателствата и изпитанията, пред които сме изправени, аз Ви благодаря за неуморния труд и усилията, които полагате в часовете по География. Бъдете здрави и продължавайте със същия хъс и ентусиазъм в необятния свят на познанието“.


13 ноември 2020 г.

Открит урок по ЧП в трети клас

С оглед на ситуацията около COVID-19, класният ръководител на 3 „А“ клас, г-жа Елеонора Михова, от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, проведе на открито със своите ученици нетрадиционен и иновативен урок на тема „Природата на моя роден край “. Преди началото на урока, г-жа Мариана Попадийна,  директор на училището, сряза трикольорната лента и откри новосъздадения екокът, където се проведе урокът. Екокътът е разработен върху част от зелените площи на училището, на мястото на съществуващ нефункционален бункер, със средствата от спечелен проект „Обичам природата и аз участвам“ с координатор г-жа Йорданка Крънчева, ЗД АСД . В тази нова еко класна стая, подходяща за провеждане на наблюдения и интересни практически занимания, учениците демонстрираха своите знания за природата, водите, почвата, растенията и животните, които се срещат в родния край. В хода на урока помагаше и г-жа Милена Кънчева, учител ЦОУД на същия клас, а децата с интерес решаваха кръстословица, разпознаваха растенията и животните с помощта на изработен дидактически пъзел-игра. Всеки един третокласник бе проучил предварително и подготвил интересни сведения за защитени растения и животни, включени в Червената книга на България.

Провеждайки и други уроци с подобна насоченост ще накара малките ученици да осъзнаят, че, за да бъдат здрави и бодри, е необходимо да опазват природата – най-ценното богатство на света.