Добри педагогически практики

28 януари 2021 г.

Открит урок по география и икономика

На 28 януари 2021 г. с учениците от 5б клас на Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“  под ръководството на г-жа Вили Бельова, старши учител по География и икономика, бе проведен открит урок  на тема ,, Африка- географско положение,граници, брегова линия“ с акцент ,,Използването на електронните ресурси в  условията на обучение от разстояние”.

Виртуално гости на урока бяха г-жа Текерска – старши експерт  по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО Благоевград, г-жа Попадийна – директор на Гимназията и много учители от областта.

Нашите знаещи и можещи ученици показаха голяма активност в интерактивната игра, с която започна урокът. Зададена беше ролева задача със състезателен характер, свързана с мащаб, в която те показаха много бързина и умения и се справиха отлично. Ефективно бяха използвани ресурсите от електронния учебник като затвърждаване на новите знания.

По даден линк им беше поставена домашна работа да извлекат основната информация, свързана с откриването и опознаването на континента Африка.

Техният преподавател – г-жа Бельова, се обърна с признание към тях: „Мили деца, въпреки предизвикателствата и изпитанията, пред които сме изправени, аз Ви благодаря за неуморния труд и усилията, които полагате в часовете по География. Бъдете здрави и продължавайте със същия хъс и ентусиазъм в необятния свят на познанието“.


13 ноември 2020 г.

Открит урок по ЧП в трети клас

С оглед на ситуацията около COVID-19, класният ръководител на 3 „А“ клас, г-жа Елеонора Михова, от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, проведе на открито със своите ученици нетрадиционен и иновативен урок на тема „Природата на моя роден край “. Преди началото на урока, г-жа Мариана Попадийна,  директор на училището, сряза трикольорната лента и откри новосъздадения екокът, където се проведе урокът. Екокътът е разработен върху част от зелените площи на училището, на мястото на съществуващ нефункционален бункер, със средствата от спечелен проект „Обичам природата и аз участвам“ с координатор г-жа Йорданка Крънчева, ЗД АСД . В тази нова еко класна стая, подходяща за провеждане на наблюдения и интересни практически занимания, учениците демонстрираха своите знания за природата, водите, почвата, растенията и животните, които се срещат в родния край. В хода на урока помагаше и г-жа Милена Кънчева, учител ЦОУД на същия клас, а децата с интерес решаваха кръстословица, разпознаваха растенията и животните с помощта на изработен дидактически пъзел-игра. Всеки един третокласник бе проучил предварително и подготвил интересни сведения за защитени растения и животни, включени в Червената книга на България.

Провеждайки и други уроци с подобна насоченост ще накара малките ученици да осъзнаят, че, за да бъдат здрави и бодри, е необходимо да опазват природата – най-ценното богатство на света.