Добри педагогически практики

13 ноември 2020 г.

Открит урок по ЧП в трети клас

С оглед на ситуацията около COVID-19, класният ръководител на 3 „А“ клас, г-жа Елеонора Михова, от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, проведе на открито със своите ученици нетрадиционен и иновативен урок на тема „Природата на моя роден край “. Преди началото на урока, г-жа Мариана Попадийна,  директор на училището, сряза трикольорната лента и откри новосъздадения екокът, където се проведе урокът. Екокътът е разработен върху част от зелените площи на училището, на мястото на съществуващ нефункционален бункер, със средствата от спечелен проект „Обичам природата и аз участвам“ с координатор г-жа Йорданка Крънчева, ЗД АСД . В тази нова еко класна стая, подходяща за провеждане на наблюдения и интересни практически занимания, учениците демонстрираха своите знания за природата, водите, почвата, растенията и животните, които се срещат в родния край. В хода на урока помагаше и г-жа Милена Кънчева, учител ЦОУД на същия клас, а децата с интерес решаваха кръстословица, разпознаваха растенията и животните с помощта на изработен дидактически пъзел-игра. Всеки един третокласник бе проучил предварително и подготвил интересни сведения за защитени растения и животни, включени в Червената книга на България.

Провеждайки и други уроци с подобна насоченост ще накара малките ученици да осъзнаят, че, за да бъдат здрави и бодри, е необходимо да опазват природата – най-ценното богатство на света.