Добри педагогически практики

учебна 2021-2022 г.

24.11.2022 г.

Открит интердисциплинарен урок се проведе на 24.11.2022г. в СУ „Братя Каназиреви“, Разлог. Учителите по БЕЛ-Л. Джолева, и по история – Ел. Ядкова, провокираха учениците от 9в клас и организираха бинарен урок на тема: „До XVIII век и обратно“. Целта на двамата преподаватели беше да обобщят и систематизират знанията и уменията на учениците, придобити в хода на работа върху темата по двете дисциплини. Чрез различни активности учениците имаха възможност да демонстрират знанията си за основните събития от 18. век, подреждайки ги на линия на времето. Съпоставиха чрез таблици приноса на трима от т.нар. „просветени монарси“ и представиха свои проекти, свързани с проучването и илюстрирането на родословното дърво на монарсите чрез различни програми и приложения, изучавани в часовете по информационни технологии.

Литературните знания на учениците бяха демонстрирани чрез асоциативната задача „Дърво на познанието“ , интерактивни задачи за разпознаване на творец по изображение, чрез състезателна игра в Kahoot, както и чрез влизане в роля на известен философ и/или писател от епохата.

Освен показаните знания, учениците имаха възможност да тълкуват откъси от романа на Дж. Суиф „Пътешествията на Гъливер“ през призмата на шестте архетипа на пътуващия човек.

Урокът е част от традиционното споделяне на добри практики сред преподавателите в училището. На него присъстваха учители от методическото обединение по БЕЛ в училището, от обединението на учителите по обществени науки, директорът и зам.-директорът на гимназията, както и учители по БЕЛ и история от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Белица.

Методическа разработка за интердисциплинарен урок по история и БЕЛ в 9.клас, ООП – Тема: „До XVIII век и обратно“ – тук


28 януари 2021 г.

Открит урок по география и икономика

На 28 януари 2021 г. с учениците от 5б клас на Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“  под ръководството на г-жа Вили Бельова, старши учител по География и икономика, бе проведен открит урок  на тема ,, Африка- географско положение,граници, брегова линия“ с акцент ,,Използването на електронните ресурси в  условията на обучение от разстояние”.

Виртуално гости на урока бяха г-жа Текерска – старши експерт  по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО Благоевград, г-жа Попадийна – директор на Гимназията и много учители от областта.

Нашите знаещи и можещи ученици показаха голяма активност в интерактивната игра, с която започна урокът. Зададена беше ролева задача със състезателен характер, свързана с мащаб, в която те показаха много бързина и умения и се справиха отлично. Ефективно бяха използвани ресурсите от електронния учебник като затвърждаване на новите знания.

По даден линк им беше поставена домашна работа да извлекат основната информация, свързана с откриването и опознаването на континента Африка.

Техният преподавател – г-жа Бельова, се обърна с признание към тях: „Мили деца, въпреки предизвикателствата и изпитанията, пред които сме изправени, аз Ви благодаря за неуморния труд и усилията, които полагате в часовете по География. Бъдете здрави и продължавайте със същия хъс и ентусиазъм в необятния свят на познанието“.


13 ноември 2020 г.

Открит урок по ЧП в трети клас

С оглед на ситуацията около COVID-19, класният ръководител на 3 „А“ клас, г-жа Елеонора Михова, от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, проведе на открито със своите ученици нетрадиционен и иновативен урок на тема „Природата на моя роден край “. Преди началото на урока, г-жа Мариана Попадийна,  директор на училището, сряза трикольорната лента и откри новосъздадения екокът, където се проведе урокът. Екокътът е разработен върху част от зелените площи на училището, на мястото на съществуващ нефункционален бункер, със средствата от спечелен проект „Обичам природата и аз участвам“ с координатор г-жа Йорданка Крънчева, ЗД АСД . В тази нова еко класна стая, подходяща за провеждане на наблюдения и интересни практически занимания, учениците демонстрираха своите знания за природата, водите, почвата, растенията и животните, които се срещат в родния край. В хода на урока помагаше и г-жа Милена Кънчева, учител ЦОУД на същия клас, а децата с интерес решаваха кръстословица, разпознаваха растенията и животните с помощта на изработен дидактически пъзел-игра. Всеки един третокласник бе проучил предварително и подготвил интересни сведения за защитени растения и животни, включени в Червената книга на България.

Провеждайки и други уроци с подобна насоченост ще накара малките ученици да осъзнаят, че, за да бъдат здрави и бодри, е необходимо да опазват природата – най-ценното богатство на света.