Ученици от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ на обучение на БМЧК в Благоевград

На 22.09.2021 г. се проведе обучение за доброволци на клубовете на БМЧК от област Благоевград на тема „Промоция на хуманитарните ценности“ . Участие взеха БМЧК -Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Огняново, Кресна, Петрич, Хаджидимово и Белица. Представителите на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог бяха Борислава Кутларска, Стефани Парева и Румен Пулин. В рамките на деня те заедно с останалите участниците обсъждаха понятия като „общество“,дискриминация„, „стереотипи„. Освен това имаха възможност да преживеят разискваните теми чрез ролеви игри, поставящи ги в разнообразни ситуации. Лектор на обучението бе Мария Манзурова – зам. областен координатор на БМЧК – Благоевград.

Промоция на хуманитарните ценности е модул за обучение, чиято цел е да намали дискриминацията, да насърчи хората да осъзнаят собствените си предразсъдъци, за да се опитат да ги преодолеят и да бъдат по-толерантни и отворени към различието.

Очаква се към клуба на БМЧК да се присъединят и още ученици от СУ „Братя Каназиреви“, за да може пълноценно да се осъществяват различни дейности и инициативи. Успех!