„Заедно сме по-добри, по-силни и единни“

Под това мото представителите на Ученическия парламент организираха своя първи тиймбилдинг в Мултифункционалната зала на Читалище „15.09.1903-1909“.
Под ръководството на председателя Янка Илиева и ръководителя Соня Крънчева учениците се опознаха по-добре и с различни занимания и игри подготвиха бъдещите инициативи, заложени в плана за годината. Всички се обединиха под идеята, че споделената работа е по-лесно, по-приятна и това е начинът да се работи като общност.

В края на инициативата всички споделиха, че е била интересно, вълнуващо, запомнящо. Защото заедно сме по-добри, по-силни и единни!