Денят на числото ПИ

На 14.03 отбелязваме денят на математическата константа – числото ПИ. Под ръководството на Росица Кирева учениците от 6а и 6б класове обелязаха този ден с изява – “Празник на числото ПИ”. По повод празника, шестокласниците вложиха цялото си старание в изработката на постери, посветени на числото Пи и поръчаха оригинална Пи-торта.

Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159…

Името на гръцката буква π се произнася „пи“. π е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа.

Интересен аспект на числото Пи е, че е ирационално, което означава, че е безкрайно и без повтарящ се модел. Изчислено е до над един трилион цифри след десетичния знак.

Предизвикателство е колко цифри от него може да запомни човек. До 31-я знак след десетичната запетая, числото изглежда така 3,1415926535897932384626433832795.

„Това е портал към този вълшебен загадъчен свят на математиката“, каза математикът Едуард Френкъл от университета на Калифорния.