Успех за 10a клас

На 28 август 2015 год. голяма част от 10″а“клас, заедно с родители и приятели, успяха да изкачат връх Мусала. За голяма част от класа това бе наистина предизвикателство, защото до този момент никой не се беше осмелявал дори и да помисли да тръгне към него.

Като класен ръководител Соня Крънчева изказва благодарност на родителите, които се наеха с нелеката задача да дойдат с учениците, и на всички приятели, които споделиха деня с тях! Поздравления за всички ученици, които разбраха, че за да постигнеш нещо, трябва да се потрудиш и да се помъчиш! Поздравления за всички!

Следващата цел на 10″а“ клас със сигурност ще бъде връх Митикас в планината Олимп!