Седмица на справянето с тормоза (Anti-Bullying Week)

          В периода 19.11.2012-23.11.2012 в СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ бе отбелязана седмицата за справяне с тормоза. Тя протече с участието на всички ученици и учители. Първата дейност бе провеждането на анкета сред учениците от 1. до 12. клас на тема: “Какво е насилие и има ли го в нашето училище?. От дадените отговори се разбра, че не всички ученици разбират термина насилие, макар и част от тях да са били свидетели на подобна проява. На въпроса „Как бихте реагирали, ако станете свидетел на насилие?” голям брой ученици заявяват, че ще вземат  мерки- да уведомят учител или съответните органи.

Резултатите от проведената анкета бяха обсъдени с учителите, а също така и им бе представена презентация, която ги запозна с различни методи за справяне с насилието в училище.

          В последния ден от седмицата учениците от 12 в клас подготвиха презентация за 14-годишния  Джейми Родмайър, който се самоуби на 11 септември 2011 заради тормоз в училище. Тази презентация бе разпространена сред класните ръководители в училище, за да бъдат запознати с нея и всички ученици.