Cъстезание по информационни технологии по повод 95-годишнина от създаването на Разложката гимназия

По повод 95-годишнината от създаването на СОУ „Братя Петър и Иван Каназиреви” бе проведено състезание по информационни технологии. Под ръководството на преподавателите 18 ученика от 7. клас показаха завидни умения в областта на компютърния софтуер.

Състезанието бе проведено в две направления. В първата част децата се проявиха като бъдещи архитекти и изградиха макет на малък град. Програма DIA, с която работиха, бе за тях напълно непозната, но под професионалните напътствия на учениците Елена Кондева и Мартин Бележков от 10а клас работата им се отдаваше с лекота.

Творчески седмокласниците се справиха и с втория модул – изготвяне и представяне на компютърни презентации. Предизвикателство за тях бе и условието да презентират материалите си на английски език.Най – завладяващи и естетически издържани бяха разработките на Георги Ботев и Костадин Чакъров от 7б клас, които спечелиха първото място. Всички участници получиха грамоти за участие и добро представяне на състезанието.

В съвременното информационно общество, нуждата от използването на технологии е свързана с необходимостта от управление на огромното количество информация в различните сфери на човешката дейност. Умереното им прилагане в образованието може да доведе до стимулиране на творческото мислене у учениците и тяхното ограмотяване в различни сфери.